Amsterdam kent vanaf 2013 meerdere stadsdorpen. In 2012 werd het eerste stadsdorp in Amsterdam Zuid opgericht. Buren wilden met elkaar nadenken over hoe ‘de zorg’ te organiseren omdat veel in de zorg - ook toen al - dreigde vast te lopen. Wat bleek… wil je zorg met en voor elkaar organiseren dan is het belangrijk elkaar eerst te leren kennen. Naast ‘zorg’ en ‘veiligheid’ werd ‘elkaar leren kennen’ een van de drie pijlers van de stadsdorpen, die in 2012 en 2013 werden gestart. In de loop der jaren zijn de thema’s zorg en veiligheid meer op de achtergrond geraakt of losgelaten. Het organiseren van kleinschalige activiteiten om elkaar te ontmoeten staat centraal. Inmiddels zijn er 33 stadsdorpen in 6 stadsdelen. Slotervaart-Noord is het 32e initiatief. In Amsterdam Nieuw-West zijn nu 3 stadsdorpen.

Hoe kreeg stadsdorp Slotervaart-Noord vorm?

Tien jaar geleden kwam ik - een buurtbewoonster- vanuit Brabant in Slotervaart-Noord wonen. Hoe vind je - als je inmiddels gepensioneerd bent -aansluiting bij je woonomgeving? Mijn eigen directe woonomgeving ‘had het gewoon niet’ en afstanden werden vrolijk overbrugd op de fiets. Vrienden, theater, musea, film, lezingen trof ik in de binnenstad. Zo verstrijken jaren. Toch drong zich soms een vraag op: wat als dat fietsen op een zeker moment moeizamer wordt… en ik meer aangewezen raak op mijn directe omgeving? Af en toe hoorde ik praten over stadsdorpen. Er werd enthousiast deelgenomen aan verschillende activiteiten. In Slotervaart-Noord was geen stadsdorp. Leuke en interessante dingen werden buiten mijn directe woonomgeving aangeboden. Jammer.

Er kwam een OBA aan de Postjesweg. Een krantje lezen in het zonnetje op het terras van de OBA met een kopje koffie en in gesprek raken met ….. Een lezing bij Ru Pare volgen? Deelnemen aan Oostoever Duurzaam? Het is een prachtig initiatief. Het buurtfeest van de zomer in het Kroller Mullerpark was verrassend en gezellig. Het staat wel allemaal op zichzelf.

Dan…. op een goede morgen stel je jezelf de vraag ’is het mogelijk om ook in Slotervaart-Noord een stadsdorp te beginnen?’ Er volgen gesprekjes met kennissen die hier wonen om het idee te peilen, er volgen gesprekken met initiatiefnemers van verschillende stadsdorpen, met medewerkers van Ru Paré, aan willekeurige bewoners van Slotervaart-Noord wordt gevraagd ‘weet jij wat een stadsdorp is’ en ‘vind je het een leuk idee als Slotervaart-Noord ook een stadsdorp krijgt?’ Al vrij snel zijn we met zijn vieren. Er is zicht op deelname aan twee festivals (Rembrandtparkfestival en het August Allebépleinfestival, beide in september 2023) waar we bekendheid kunnen geven aan het stadsdorp. De datum 10 oktober wordt geprikt voor een eerste informatiebijeenkomst. Uit het jubileumbudget mogen we 1000 flyers laten drukken. We verzamelen emailadressen van de mensen die we spreken op de twee festivals en die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen. De 950 flyers die nog over zijn, worden huis aan huis verspreid, vrij willekeurig over de wijk verdeeld. Het is een gok om op 10 oktober een informatiebijeenkomst te organiseren voor belangstellenden.

Dan is het 10 oktober. Hoeveel bezoekers zullen er komen? Nieuwsgierigen druppelen binnen en we starten met 15 bezoekers!!! Wij zijn dik tevreden met deze opkomt. We besluiten in 2024 echt van start te gaan. Ter overbrugging wordt in november en in december in buurtkamer Flink een boekenruilborrel georganiseerd. We hebben inmiddels ruim 50 emailadressen om buurtbewoners te bereiken en aan wie we straks in 2024 de nieuwsbrief kunnen versturen.

De website wordt gebouwd, een buurtbewoonster ontwerpt een logo, een andere buurtbewoonster meldt zich om de website te beheren, een activiteitenprogramma voor het eerste kwartaal in 2024 wordt in elkaar gezet. Besloten wordt om op 21 januari 2024 het jaar feestelijk te starten. Daar zijn we nu aangeland….. Een feestelijke start en jij bent van harte welkom. Loop binnen en geniet van de drankjes, de taart, de muziek en van je buurtgenoten.

Achter de schermen is van alles gebeurd: er is overleg geweest, subsidie aangevraagd en toegekend, teksten getypt, uitgewisseld, aangepast, er zijn besluiten genomen, zaken uitgesteld, gewikt en gewogen, in afwachting van… aanstekelijke en bemoedigende reacties en nog veel meer. Wil je meehelpen om het stadsdorp echt tot bloei te laten komen? Sluit je bij ons aan en wordt ook vrijwilliger.