Je bent heel erg welkom en heel erg nodig! We zijn nog klein en kwetsbaar en zoeken versterking.

  • iemand die de tekst- en fotoredactie voor de nieuwsbrief op zich wil nemen en iemand die de opmaak wil doen.
  • buurtbewoners, die leuke en/of interessante activiteiten bedenken en als zij willen, deze ook organiseren en er verantwoordelijkheid voor nemen.
  • gastvrouwen en -heren: zij bieden hand- en spandiensten bij een activiteit. Zij zijn niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de activiteit.
  • buurtbewoners, die het leuk vinden eens in de 3 maanden flyers rond te brengen.
Hulp bij het vormgeven en organiseren is aanwezig. Je hoeft het niet alleen te doen. Probeer het en ontdek hoe leuk het is om actief te worden in je woonomgeving.

Wil je kennismaken? Heb je een idee voor een activiteit? laat het ons weten >>